تبلیغات
وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن - بروشور چیست؟
 

بروشور چیست؟

نویسنده: انسان موضوع: گرافیک،  گرافیک تجاری و تبلیغاتی، 

 

بزاری است برای بازرگانان که در آن فعالیت ها و محصولات خود را معرفی وتبلیغ می کنند.همچنین روشی برای ترویج اطلاعات در باره ی بهداشت عمومی یا یک واقعه خاص.از 21×27 تا 21×35 سانتی متر و به صورت شخصی پست می شود و یا متناسب با قطع استاندار پاکت نامه است.اگر نیازی به اطلاعات بیشتر باشدممکن است;اندازه ی بروشور35×42 سانتی متر باشد و به صورت کتابچه تا بخورد.

 

() نظرات