تبلیغات
وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن - شیوه های مختلف ساخت انیمیشن (2بعدی یا سنتی)
 

شیوه های مختلف ساخت انیمیشن (2بعدی یا سنتی)

نویسنده: انسان موضوع: انیمیشن، 

 

شیوه های مختلف ساخت انیمیشن (2بعدی یا سنتی):

قالبهایمختلف انیمیشن
_1 انیمیشن دوبعدی
_2 انیمیشن سه بعدی ( اجسام یا عروسکها(
_3 تکنیک های تلفیقی ( زنده انیمیشن و (...
_4 انیمیشنکامپیوتری1_انیمیشن روی طلق (Cell Animation):
روشی استکه در آن طراحیها روی طلق اجرا و رنگ آمیزی شده و سپس روی زمینه یا " بک گراند" قرار می گیرند و معمولا دو فریم از هر تصویر فیلمبرداری می شود. تعداد فریم هایبرای هر تصویر متناسب با موضوع و نوع حرکت ، قابل تغییر است . برای مثال از فیلمهایوالت دیزنی (آدم برفی) را می توان نام برد.
2_انیمیشن روی کاغذ (Paper Animation):
در این روش به دلیل عدم استفادهاز طلق ، زمینه ها ساده تر انتخاب شده و تمامی اجزای صحنه برای هر نقاشی مجدداکشیده می شود. از ویژگیهای مهم این روش یکی مواج بودن تصاویر و دیگر ، سادگی پسزمینه است. ابزاری که در این روش به کار می رود ، می تواند مدادهای مختلف ، راپید ،قلم فرانسه، پاستل، آبرنگ، رنگ روغن و یا هر وسیله تازه دیگری باشد . مثال: فیلمتداعی ساخته نورالدین زرین کلک.
3_انیمیشن بدون دوربین (Animation Without Camera):
یکی از ساده ترین و ارزان ترینراههای ساخت فیلم انیمیشن ، شاید همین روش باشد. زیرا می توان با استفاده از نوارفیلم خام یا نور خورده، بدون استفاده از دوربین و مراحل لابراتوری، فیلمساخت.
اگر فیلم خام را ظاهر کنیم و یا فیلم های قدیمی و مستعمل را با مقداری آبژاول شستشو دهیم ، نوار شفافی به دست می آید که می توانیم با ابزار مختلفی مثل مداد چرب، مرکب، رنگ روغن و یا وسایل دیگری ، روی هرفریم آن پی درپی طراحی کنیم که حاصلآن ، فیلم انیمیشن است، همچنین با ایجاد خراش روی فیلم می توان انیمیشن های خالص،زیبا و موثری را خلق کرد. برای اجرای این روش از فیلم 16 میلیمتری می توان استفادهکرد ، ولی بهتراست برای تسهیل کار و گرفتن نتیجه بهتر از کادرهای بزرگتری مثل 35میلیمتری و یا حتی 70 میلیمتری استفاده شود.
بهترین نمونه روش خراش روی فیلم،کار خانم "کارولین لیف" ( آنسی 91"Annecy91"را به خود اختصاص داد. همچنین میتوان " مک لارن"(Mc Laran) را که سالهای بسیاری از عمرش را صرف تجربهاین روش نمودو دستاوردهای با ارزشی را خلق کرد، به عنوان ابداع کننده و توسعه دهنده این روش دانست.
4_کات اوت یاانیمیشن با بریده مقوا (Cut Out):
پرسوناژ بابریده مقوا ساخته و مفصل گذاری می شود و گاه به صورت کولاژ(Collage) یعنی با بریدهمواد دیگری مانند پارچه، نخهای مختلف، کاموا، کاغذهای گوناگون روزنامه و یا عکس شکلمی گیرد و زیر دوربین، کادر به کادر حرکت داده و فیلمبرداری می شود. لی لی حوضکساخته وجیه الله فرد مقدم، ازنمونه های خوب این روش به شمار می رود. این تکنیک بهصورت کات اوت سایه ای(SilhuetteAnimation) نیز اجرا می شود، با این ترتیب کهاشکال لازم را از مقوای سیاه می سازند و از پشت به آن نور می تابانند. در این صورتبیننده می تواند تصویر را به صورت سایه‌های بسیار مشخص که حرکت می‌کنند،ببیند.5_انیمیشن سهبعدی (Three Dimentional Animation): یا 3D
این تکنیک با فیلمبرداری تک فریم از پرسوناژهای عروسکی یا هر پرسوناژسه بعدی دیگر اجرا می شود. ِیعنی از هرحرکت عروسکهایی که مفصلهای فرم پذیری دارند ، یک یا دو فریم فیلم گرفته می شود. این تکنیک گاهی نیز با احجام و اشیایی مانند میخ و چکش، چراغ مطالعه، مهره های شطرنج و یا هر شی سه بعدی دیگری اجرا می‌‌شود. " کلیمیشن" (Claymation)نیز کار سه بعدی دیگری است. در گذشته پرسوناژهای و برخی ازعناصر پس زمینه با گل ساخته و سپس حرکت داده می شدند. ولی امروزه با استفاده ازخمیر مجمسه سازی و موم یا مواد مشابه دیگری ساخته و حرکت داده میشوند.
6 - انیمیشن باعکس ( Photo Animation):
از سوژه در حال حرکت،عکسهای پی در پی گرفته می شود و با انتخابی از آنها و تغییرات دیگر، دور عکسهابریده شده و سپس روی پس زمینه، که ممکن است عکس یا نقاشی باشد، قرار میگیرند وفیلمبرداری می شوند. گاه ممکن است به جای عکس، از فتوکپی استفاده شود. این شیوه نیزبه علت تغییراتی که در عکس به وجود می آید ، جذابیتی ویژه پیدا می کند، که می توانبا استفاده از مداد رنگی یا پاستل جلوه های گرافیکی ویژه ای را خلق نمود، همچنین ازفتوکپی رنگی هم می توان استفاده کرد.
7- پیکسیلیشن ( جن نمایی و یا زنده نمایی9 (Pixilation):
در این روش، پرسوناژ زنده،بازیگر نقش اصلی است و مقاطعی از حرکت پرسوناژ انتخاب شده و چند کادر فیلمبرداری میشود. حاصل، حرکت منقطع بازیگر است که با سرعتهای متفاوت و متناسب موضوع فیلم، حالتیتازه و بدیع را القا می کند. به عنوان نمونه می توان فیلم سیاه و سفید، ساخته سهرابشهید ثالث را نام برد.


8- پین اسکرین ( تخته سنجاق9 (Pin Screen):
برای اجرای این تکنیک، هزاران سوزن در یک صفحه جاسازی شده و با تغییرارتفاع این سوزنها و نیز نور پردازی از یک زاویه بخصوص، تصاویری به وجود می آید کهحاصل انعکاس نور بر مقطع سوزنها می باشد. در این روش انیماتورها در پشت و جلو صفحهعمودی(pin Screen)قرار می گیرند و سوزنها را به حرکت در می آورند. برای مثال میتوان به فیلم زیبایی ناب، کار مشترک الکساندر الکسیف(Alexandre (Alexeieff) و کلرپارکر(ClaireParker)، که ابداع کننده این تکنیک بوده اند، اشارهنمود.

 

9- انیمیشن زیردوربین (Under Camera Animation):
در این روشیک صفحه شیشه ای را که از زیر نور پردازی شده، انتخاب می کنند ، و روی آن اجسامریزی مثل ماسه، خرده های چوب، خرده های چای، منجوق و یا مواد ریز دیگری ریخته و بهآن شکل می دهند. سپس با تغییر تدریجی و مرحله ای تصاویر و فیلمبرداری فریم به فریماز آنها فیلم انیمیشن می سازند. ویژگی روش در این است که اکثر کارهای طراحی یانقاشی، زیر دوربین و به هنگام فیلمبرداری تک فریم انجام می شود و چون تغییرات فیالبداهه هستند، تصاویر زیبایی تشکیل می دهند که حس بیشتری را از فضای فیلم بهبیننده منتقل می سازند. مثل فیلم، خیابان(Street)ساخته کارولین لیف(Carolin Leaf).


10_روتوسکپی(Rotoscopy ):
ابتدا فیلمی از پرسوناژهای زندهتهیه می شود، سپس با الگو قراردادن حرکت پرسوناژها در فیلم، طراحیهای جدید تهیه شدهو فیلمبرداری می شوند که البته تکنیکی است که در خدمت بعضی از روشهای فوق می تواندقرار گیرد. استفاده از روش روتوسکپی را در غالب فیلم های به یاد ماندنی کمپانی والتدیزنی می‌‌توان دید.


11_داینامیشن (Dinamation) :
در این تروکاژ با استفاده از روش نمایش از پشت، صحنه های عروسکی، باطبیعت و تصاویر واقعی از موجودات زنده پیوند زده می شوند و دنیای خیالی با دنیایواقعی درهم می آمیزند. ابتدا هنرپیشه ها به کمک تخیل و دکوپاژ دقیقی که کارگردان برمبنای سناریو در دست دارد ، با موجودات خیالی که وجود خارجی ندارند، حرف می زنند ویا به ایفای نقش می پردازند. مثلا با یک اسکلت فرضی هشت دست به وسیله شمشیری میجنگند. کلمه داینامیشن همواره نام ری هاری هاوزن(Ray HarryHausen )را تداعی میکند. و ی فیلم های متعددی با این روش ساخته است کههفتمین سفر سندبادیکی ازنمونه های خوب این روش است.
12_انیمیشن کامپیوتری (Computer Animation ) :
در این روش طراحیهای بین دو کلید، ایجادبافت، پرسپکتی، رنگ، زاویه دید، جهت گردش و سیکل های حرکتی به وسیله کامپیوتر انجامو کامل می شود، با این ترتیب که اطلاعات لازم به کامپیوتر داده، و حرکات مورد نظربرنامه ریزی می شود و بقیه کارها با کامپیوتر است.
13_دیاگرام انیمیشن (Diagram Animation) :
در این روش از همه امکانات انیمیشن استفادهنمی شود، بلکه فقط از شکلهای ساده، خطوط و یا فلش ها برای نشان دادن بعضی ازموضوعات بسیار ساده استفاده می شودکه غالبا کاربرد آموزشی دارند.

برگرفته از کتاب تاریخچهانیمیشن در ایران نوشته: مهین جواهریان

 

() نظرات