تبلیغات
وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن وبلاگ تخصصی گرافیک و انیمیشن - منابعی برای نقد هنری
 

منابعی برای نقد هنری

نویسنده: انسان

 

جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران. / مرتضی گودرزی / انتشارات علمی فرهنگی.
روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی / مرتضی گودرزی / انتشارات عطایی

جلد دوم "مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم" با اسم : جهانی شدن و هنر جدید

فلسفه تحلیلی هنر / علی رامین
مبانی فلسفه هنر / آن شپرد
حقیقت و زیبایی / بابک احمدی
فلسفه هنر / هربرت رید

نگاهی اجمالی به شکل گیری و تحولات هنری در غرب
فاطمه‌ شاهرودی


اتینگهاوزن‌، ریچارد، برنارد مایرز و دیگران‌، زیبایی‌شناسی‌ و نقد هنر ، ترجمه‌ و تدوین‌ یعقوب‌ آژند (تهران‌: انتشارات‌ مولی‌، 1374).


احمدی‌، بابك‌، مدرنیته‌ و اندیشه‌ی‌ انتقادی‌ (تهران‌: نشر مركز،1377).


شپرد، آن‌، مبانی‌ فلسفه‌ی‌ هنر ، ترجمه‌ی‌ علی‌ رامین‌ (تهران‌: انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌، 1377).


قره‌باغی‌، علی‌اصغر، «حكایت‌ ما و ابوالهول‌ نقد هنری‌»، گلستانه‌ ، (اسفند 1379 و فروردین‌ 1380الف‌)، 7ـ26:3.


قره‌باغی‌، علی‌اصغر، «آشفتگی‌های‌ نقد هنری‌ و جایگاه‌ منتقد»، گلستانه‌ (آذر 1380ب‌) 34:3.


قره‌باغی‌، علی‌اصغر، «هنر نقد هنری‌: تبارشناسی‌ نقد هنری‌ (1)»، گلستانه‌ ، (مرداد 1380ج‌)، 30:3.

" در جستجوی زبان نو " اثر رویین پاکباز

 

() نظرات